สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

Best Practice Active Learning

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นางปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล ครูของโรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ได้รับรางวัล 
ครูผู้สอน Active Learning เป็น Best Practice Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG
บทความโดย อารียา ศรีสมัย


IMG
อารียา ศรีสมัย