สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

กลุ่มนกบินอิสระจันทบุรี

กลุ่มผู้เลี้ยงนกตระกูลปากขอ ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ ได้รวมตัวกันในนาม "นกบินอิสระจันทบุรี"
นำนกสายพันธุ์ต่างๆ หลากหลายชนิดกว่า 50 ตัวมาปล่อยให้บินอย่างอิสระ บินแบบฝูง
ซึ่งผู้เลี้ยงนกกลุ่มนี้จะมีการรวมกลุ่มกันในช่วงเย็นของทุกวัน ณ สนามบินท่าใหม่3141ฝูงบินทหารเรือ
เพื่อนำนกที่เลี้ยงมาปล่อยให้บินอย่างอิสระ ซึ่งเมื่อนกเหล่านี้บินออกไปแล้วก็จะบินกลับมาที่เดิม

Leave a Comment

IMG
บทความโดย ธนบดี สิทธิโชค


IMG
ธนบดี สิทธิโชค
IMG