สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การใช้สิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน

   กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน  มีขั้นตอนการใช้สิทธิรับการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ตามระบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน  ดังนี้ (ข้อมูลจากสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี)

Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

IMG
บทความโดย สุปราณี ภูทะศิริ


IMG
สุปราณี ภูทะศิริ


IMG