สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

วุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดการกระทำผิดทางวินัย เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดย ธารวัฒน์ รุจิระโชติธาดา - 27 มิถุนายน 2567 - อ่าน 348 ครั้ง

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดการกระทำผิดทางวินัย เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วุฒิบัตรรายชื่อลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5


วุฒิบัตรรายชื่อลำดับที่ 6 ถึงลำดับที่ 34


วุฒิบัตรรายชื่อลำดับที่ 35 ถึงลำดับที่ 52


วุฒิบัตรรายชื่อลำดับที่ 53 ถึงลำดับที่ 67


วุฒิบัตรรายชื่อลำดับที่ 68 ถึงลำดับที่ 82


Leave a Comment

น้ำมะปี๊ดหอมหวาน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG


บทความโดย ธารวัฒน์ รุจิระโชติธาดา


IMG
ธารวัฒน์ รุจิระโชติธาดา

บทความอื่นของ ธารวัฒน์