สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

เผยแพร่ โครงงานระดับปฐมวัย และกิจกรรมการสืบเสาะระดับประถมศึกษา โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โดย สกุลยา ผลบุญ - 11 กรกฏาคม 2566เผยแพร่ โครงงาน ระดับปฐมวัย และกิจกรรมการสืบเสาะ ระดับประถมศึกษา
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1
ที่มีผลการดำเนินโครงงาน (ระดับปฐมวัย) และผลการดำเนินการสืบเสาะอิสระ (ระดับประถมศึกษา)
ที่สามารถเผยแพร่ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระดับปฐมวัย ได้แก่
1.โรงเรียนวัดเขาวงกต2.โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
3.โรงเรียนวัดรำพัน
4.โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส


ระดับประถมศึกษา ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านซอยสอง
2.โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส


Leave a Comment