สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การ์ตูน Animation เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร และ สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา

โดย พรณรงค์ ทรัพย์คง - 5 ตุลาคม 2565 - อ่าน 368 ครั้ง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้ง่ายขึ้น ทรงพระราชทาน File การ์ตูน Animation ให้โรงเรียนใช้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับการใช้หนังสือ "จิตตนคร นครหลวงของโลก" และหนังสือ "สัมมาทิฏฐิ" ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอส่ง File การ์ตูน Anination "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" และ "สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา" ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งให้โรงเรียนที่ได้รับหนังสือพระราชทานชุดดังกล่าว ได้นำไปใช้ตามพระราชประสงค์ต่อไป

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา


Leave a Comment

เค้กกล้วยหอม

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG


บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง

บทความอื่นของ พรณรงค์