สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ชุดสื่อการเรียนรู้ "Getting Creative with Pororo" พากย์ไทย


สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียพากย์เสียงภาษาไทย "มาสร้างสรรค์กับโพโรโระ" (Getting Creative with Pororo)

 

          ด้วย กรมรัพย์สินทางปัญญาประสานขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียพากย์เสียงภาษาไทย "มาสร้างสรรค์กับโพโรโระ" (Getting Creative with Pororo) มีทั้งหมด ๖ ตอนได้แก่ 

          (๑) ความคิดดี ๆ 

          (๒) งานประกวดสิ่งประดิษฐ์

          (๓) การออกแบบเลื่อนโฉมใหม่ 

          (๔) โพโรโระสร้างเครื่องหมายการค้า 

          (๕) โกลาหลเลื่อนปลอม

          (๖) ความคลั่งไคล้

          ในภาพสำหรับโพโรโระ ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการประดิษฐ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเชิงสร้างสรรค์ที่เข้าใจง่ายสำหรับเด็กและเยาวชน โดย WIPO ยินดีให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวผ่านทุกช่องทางที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อการส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการบ่มเพาะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตั้งแต่วัยเยาว์ผ่านสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว


 


ตอนที่ 1 ความคิดดี ๆตอนที่ 2 งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ตอนที่ 3 งานออกแบบเลื่อนโฉมใหม่ตอนที่ 4 โพโรโระสร้างเครื่องหมายการค้าตอนที่ 5 โกลาหลเลื่อนปลอมตอนที่ 6 ความคลั่งไคล้ในภาพของไพโรโระ

Leave a Comment


บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง

บทความอื่นของ พรณรงค์