สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดจันทบุรี

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
จังหวัดจันทบุรี
ดาวน์โหลด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
Click Now!!


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 039-321088 หรือ 09-1781-9150


-------------------------------------------------

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘

แผนผังสนามสอบ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี


ประกาศ กศจ.จันทบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564


Leave a Comment