สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสุทธิ สุวรรณปาล ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.จันทบุรี เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบ Zoom cloud meetingเข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
เอกสารการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ดร.เกศทิพย์ สุภวานิช (Download Now)

Leave a Comment