สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

สพป.จันทบุรี เขต 1มอบถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 ให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

โดย นิพิท มหาชัย - 12 พศจิกายน 2564สพป.จันทบุรี เขต 1 ส่งมอบถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงเรียน
เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19


          วันที่ 9-11 ตุลาคม 2564 นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทุบรี เขต 1 ได้มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย น.ส.สมพร อุระเกตุ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในการนำถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 115 ชุด มอบให้กับโรงเรียน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 115 คน ทั้งนี้ ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 115 ชุด ได้รับการสนับสนุนจาก สพป.กรุงเทพมหานคร สพป.ตราด และจากข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ของ สพป.จันทบุรี เขต 1