สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

สพป.จันทบุรี เขต 1 รับมอบ “ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19”


สพป.จันทบุรี เขต 1 รับมอบ "ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19”
เตรียมให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19          วันที่ 12 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นผู้แทนเข้ารับมอบ "ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19” จาก สพป.กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปจัดสรรให้ความช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ทั้งนี้ สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้รับมอบการสนับสนุน "ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19” จาก สพป.กรุงเทพมหานคร จำนวน 53 ชุด และจะได้ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับเด็กนักเรียนโดยเร็วต่อไป ณ สพป.กรุงเทพมหานคร