สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

สพป.จันทบุรี เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด เข้ารับวัคซีน Pfizer


สพป.จันทบุรี เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด เข้ารับวัคซีน Pfizer          วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสมพร อุระเกตุ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางชุติกาญจน์ พูนชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ที่เข้ารับวัคซีน Pfizer ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับฯ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยการฉีดวัคซีน Pfizer ในวันนี้ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี ที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีน Pfizer จำนวน 1,064 คน (เป็นนักเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 จำนวน 313 คน) ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ให้เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี โดยเตรียมการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมา และจะดำเนินการแล้วเสร็จ (เข็มที่ 1) ตามจำนวนนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ ภายในเดือนตุลาคม 2564 นอกเหนือจากพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีแล้ว โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรีจะเป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ให้เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอนั้นๆ ดังนี้ 
          อำเภอเมือง 
                    - โรงพยาบาลพระปกเกล้า
          อำเภอท่าใหม่
                    - โรงพยาบาลท่าใหม่
                    - โรงพยาบาลเขาสุกิม
                    - โรงพยาบาลสองพี่น้อง
          อำเภอนายายอาม
                    - โรงพยาบาลนายายอาม
          อำเภอแก่งหางแมว
                    - โรงพยาบาลแก่งหางแมว
          อำเภอเขาคิชฌกูฏ
                    - โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
          อำเภอแหลมสิงห์
                    - โรงพยาบาลแหลมสิงห์
          อำเภอขลุง
                    - โรงพยาบาลขลุง
          อำเภอขลุง
                    - โรงพยาบาลขลุง
          อำเภอโป่งน้ำร้อน
                    - โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
          อำเภอสอยดาว
                    - โรงพยาบาลสอยดาว