สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid - 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


นายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จบ.1 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตระหนัก และ ให้ความสำคัญเสมอในเรื่องของการปฏิบัติตนตามมาตรการในการป้องกันของโรคติดต่อ Covid - 19 ตามมาตรการของ ศบค อย่างเคร่งครัดทำความเข้าใจชี้แจงบุคลากรในสำนักงานท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งในส่วนของการสนับสนุนได้มีกิจกรรมซึ่งเราจะต้องพัฒนาและให้ความรู้ ใช้รูปแบบการสื่อสารแบบออนไลน์ต่างๆ แพลตฟอร์ม นวัตกรรมและสื่อ ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ที่สำคัญได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง คือการช่วยเหลือแจกเงินเยียวยาสำหรับผู้ปกครองนักเรียนรายละ 2000 บาทต่อคน พื้นที่การศึกษาได้มีการปฎิบัติไปตามเป้าหมาย บริจาคเงินให้กับนักเรียน อื่นๆ ก็เรื่องของการขอความอนุเคราะห์สาธารณูปโภค ข้าวสารอาหารต่างๆ ที่จำเป็นให้กับครอบครัวนักเรียนที่เกิดปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อให้กับนักเรียนดังกล่าวส่วนของการฉีดวัคซีนนักเรียนมัธยมศึกษาของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส อายุ 12 ปี ถึง 18 ปี แล้วก็ได้สำรวจจำนวนนักเรียนข้อมูลดังกล่าวนี้เราได้รวบรวม และรายงาน สพฐ.ได้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย สิ่งนี้สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และครู นักเรียน มีความมั่นใจของการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 คิดว่าเรามีความพร้อมจะประเมินตนเองให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ ที่จะเปิดเรียนได้ครับนายสุทธิ สุวรรณปาล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.จบ.1 : ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือที่เราเรียกว่า Covid - 19 เขตพื้นที่ก็ได้มีความพร้อมโดยมอบนโยบายให้กับโรงเรียนในสังกัดสำรวจความพร้อมตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดทั้ง 5 รูปแบบ คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite Onair Ondemand Online และ On Hand ในส่วนของโรงเรียนก็ได้รับมอบนโยบายให้มีการสำรวจเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนรู้ หรือระบบการสื่อสาร สัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมทั้งความพร้อมเรื่องของเวลาของผู้ปกครองด้วย ในส่วนที่จะต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ สภาพปัจจุบันนี้เราได้ทำการสำรวจข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ พบว่าในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีอยู่ 1 โรงเรียนที่จัดเตรียมสอนแบบ Onsite มีรูปแบบที่มีผสมผสาน 3-4 อย่างขึ้นไป Blended จำนวน 59 โรงเรียนนายศักดินันท์ ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.จบ.1 : เบื้องต้นโรงเรียนนั้นได้เตรียมความพร้อมโดยการสำรวจข้อมูลความพร้อมของคุณครูของนักเรียน ผู้ปกครอง อบรมคุณครูสร้าง Google site เพื่อรองรับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ Online Onhand และ Ondemand จากการที่เราได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะอย่างนี้ ผลการตอบรับของนักเรียนและก็ผู้ปกครองก็ออกมาในแนวโน้มที่ดี นักเรียนมีส่วนร่วม นักเรียนมีความรับผิดชอบ ผู้ครองสนใจเอาใจใส่ คุณครูก็กระตุ้นตัวเองให้พัฒนาสร้างสื่อการสอนที่มีความหลากหลายนะครับนายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป.จบ.1 : การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ covid-19 ของโรงเรียนวัดช่องกะพัดนะครับก่อนที่เราจะสอนเราประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนนะทำความเข้าใจว่าเราจะจัดการเรียนการสอนแบบไหนทดลองแรกเลยก็คือโดยการแจกงาน On Hand แล้วก็มีออนไลน์ด้วยสำหรับเด็กทุกชั้นเรียนนะครับตอนนี้เด็กเด็กในค่าเฉลี่ยจาก 100% เด็กก็เรียนออนไลน์ได้ประมาณ 70% การเรียนการสอนในการสอนออนไลน์ของเราเนี่ยเราก็จะมีการเข้าใช้ Google Meet ทำเกมให้เด็กสอนผ่านเกม ทำข้อสอบด้วย Google form ทำคลิปลง YouTube แล้วก็ส่งเข้าไปในลิงค์ไลน์ผู้ปกครอง สรุปก็คือเราก็ได้วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ คุณครูได้ฝึกการทำสื่อที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นนางสาวรัชนี บรรเทาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป.จบ.1 : จากการที่เราได้ประชุมตกผลึกทางความคิดเราก็ได้มี Concept แล้วไอเดียในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดทองทั่ว คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน "เรียนที่ไหนก็ได้กับครูทองทั่ว” เรามีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Onhand Ondemand และก็ออนไลน์ มีเรื่องของการวางแผนการผลิตสื่อ และนวัตกรรมต่างๆ โดยที่เราได้ร่วมกันกับทางผู้ปกครองโดยเรานำเทคโนโลยีดิจิตอลมาเป็นช่องทางในการสื่อสารแล้วก็ติดต่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ จากที่เราดำเนินการมาส่วนใหญ่ผู้ปกครองนะคะร้อยละ 96 เปอร์เซ็นต์ มีความพึงพอใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน


 

ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จบ.1 : โรงเรียนสฤษดิเดชมีนักเรียนจำนวน 3000 กว่าคน ตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องดำเนินการในขั้นแรกคือการสำรวจข้อมูลของนักเรียนแล้วก็ความพร้อมของนักเรียน นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนสฤษดิเดช มีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยี ตลอดจนครอบครัวก็สามารถที่จะให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างเต็มที่เพราะนั้นจากการดำเนินการในภาพรวมโรงเรียนสฤษดิเดชเน้นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลักนะครับแต่ว่าบางแห่งนักเรียนบางคนที่อาจจะเป็นปัญหาคุณครูก็จะบูรณาการการสอนแต่ว่าโดยหลักแล้วเราจะใช้ออนไลน์ เราพัฒนาบุคลากรของเราก่อนนให้สามารถที่จะมีความพร้อมโดยมาทำสื่อออนไลน์ทางการศึกษาในแพลตฟอร์มของ www.srdeducation.net


 


นางสุชานันท์ รัตนภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จบ.1 : จัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning นะคะ ซึ่งมีการผสมผสาน on line on demand แล้วก็ออนแฮนด์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้นครูและบุคลากรทุกคนก็จะมีการจัดทำตารางเรียนซึ่งแต่ละชั้นจะไม่เหมือนกันจะวิเคราะห์ตามความเหมาะสมของแต่ละชั้นเรียนคุณครูก็จะมีการทำคลิปวีดีโอไว้ให้เด็ก ๆ ได้เรียน ป. 4-5-6 ก็จะเป็นชั้นที่โตหน่อยเด็กหลายคนมีความพร้อมในเรื่องของการเรียนออนไลน์เราก็สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้มากกว่าชั้นอื่นๆ ผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน แล้วก็หัวหน้าวิชาการ ได้เข้าไปนิเทศการสอนออนไลน์ครูแต่ละชั้น ครูจะมีห้องเรียนออนไลน์อยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านคลองลาวเด็ก ๆ หรือผู้ปกสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid โรงเรียนบ้านคลองลาวได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learningนางสาวศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าศาลา สพป.จบ.1 : ทำอย่างไรที่จะให้นักเรียนได้มีความรู้ไม่ว่าจะไปเรียนที่ไหนเด็กต้องได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นการเรียน Onhand คุณครูก็ต้องพูดคุยกันว่าเราจะสอนแบบไหน Ondemand จะสอนอย่างไร ออนไลน์จะสอนอย่างไร จึงเกิดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานสำหรับโรงเรียนวัดท่าศาลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเป็นระดับชั้นต้น ๆ คุณครูก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครอง และก็ได้ติดต่อสื่อสารกันทางไลน์แล้วก็ทาง Facebook ได้มีการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ แล้วแต่บริบทของครอบครัว และอีกอย่างก็ได้การปรับตัวของคุณครูที่ว่าจะทำยังไงให้เด็กได้เรียนรู้นอกจากปกติเข้าเรียนในห้องเรียนเขาก็สอนตามแบบที่เขาเรียนไปแต่เมื่อมีการสอนออนไลน์ทำยังไงถึงจะได้มีสื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เด็กจะเรียนเวลาไหนก็สามารถเรียนได้นางสาวอลิษา สุคุณพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินยาง สพป.จบ.1 : เรามีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน คุณครูต้องมีการพัฒนาตนเองเราให้คุณครูได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดทำสื่อการสอนต่าง ๆ หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนในหลายๆรูปแบบ ในระดับชั้นประถมศึกษาเราจะใช้รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คุณครูและนักเรียนก็ปรับตัวได้แล้วนะคะ ในปัจจุบันก็ดีขึ้นกว่าการแพร่ระบาดในรอบแรกก็ทำให้ทั้งคุณครูและนักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะเทคโนโลยีมากขึ้นนางนิรมล เดชาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย สพป.จบ.1 : ที่โรงเรียนใช้ระบบการเรียน on site แต่เรามีมาตรการป้องกันเราก็เรียกผู้ปกครองแล้วก็ชี้แจงให้ผู้ปกครองและตอบข้อซักถามผู้ปกครอง มีการตรวจตรวจมาเช็คสภาพโรงเรียน ครูที่โรงเรียนทุกคนฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เราก็เลยพร้อมที่จะเปิด เด็กจะต้องใช้แมส มีการล้างมือ มีการวัดไข้ มีการสวอปมาจาก อพสต. นั่งเรียนก็นั่งห่างกันอันนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กห้องไม่เกิน 10 คน ที่โรงเรียนมี DLTV มาผสมในการจัดการเรียนการสอนด้วยค่ะVDO นำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid - 19


Leave a Comment