สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

สร้างความเข้าใจเรื่องการสอบ O-NET


          สวัสดีครับท่านผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับผมสุทธิสุวรรณปาล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาวันนี้จะมาขอสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือที่เราเรียกว่า o-net นะครับ ปีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกเลิกการนำผลการทดสอบที่เป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาภาคบัง เพื่อเป็นการลดความเครียดของนักเรียนนะครับ

          ถึงอย่างไรก็ตามการสอบในครั้งนี้หรือครั้งต่อไปก็ยังมีความสำคัญอยู่เสมอนะครับ อย่างเช่นสำหรับนักเรียนก็สามารถที่จะรู้ความรู้ความสามารถของตัวเองหรือศักยภาพของตัวเองได้ว่ามีความรู้ความสามารถและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่เราได้เรียนมา สำหรับครูก็สามารถที่จะนำผลการทดสอบไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่อยู่ในข้อสอบสามารถตรวจสอบผลการสอบได้นะครับว่าตัวชี้วัดไหน มาตรฐานไหนที่คะแนนนักเรียนต่ำ เราก็สามารถที่จะมานั่งทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ของเราสื่อการสอนของเราหรือการวัดผลของเราว่าเป็นไปตามหลักสูตรหรือไม่นะครับก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูได้มีโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับ          สำหรับในระดับโรงเรียนยิ่งสำคัญใหญ่เลย เพราะว่าโรงเรียนก็สามารถทราบถึงว่านักเรียนของเรา หรือคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนหรือมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอานำผลการสอบนี้ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนของเราได้อีกประการหนึ่งโรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งจะมีอยู่ตัวชี้วัดในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สามารถที่จะไปอ้างอิงแล้วก็นำไปเขียนเป็น SAR ได้นะครับเป็นเครื่องการันตีหรือการประกันคุณภาพผู้เรียนของเราได้ว่าผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะนำเอาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาซึ่งอาจจะเป็นผลการเรียนที่เป็นเกรดมาอ้างอิงก็ย่อมทำได้ แต่ถ้าโรงเรียนจะนำผลการทดสอบตรงนั้นมาอ้างอิงต้องเชื่อมั่นได้ว่าเครื่องมือในการวัดและประเมินผลในระดับสถานศึกษานั้นมีคุณภาพมีมาตรฐานเพียงพอที่จะสามารถที่จะไปอ้างอิงในผลคุณภาพตรงนั้นได้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะนำผลการทดสอบ o-net เป็นตัวอ้างอิงคุณภาพการประมาณการประกันคุณภาพการศึกษาของเราก็จะช่วยส่งผลต่อความเชื่อมั่นความเชื่อถือให้กับผู้ปกครองชุมชน และสังคมได้รับรู้ถึงคุณภาพการเรียนการสอนของของเรา


          ในโอกาสนี้ครับหวังว่าท่านผู้บริหารแล้วก็คุณครูทุกท่านเชื่อว่าความสำคัญของ o-net จะส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไปยิ่งในช่วงนี้เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิคก็ตามเราก็จะได้ทราบว่าวิธีการสอนของเราในรูปแบบออนไลน์ On Line On Hand On Demand ที่เรากำลังกำลังจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางนี้ยังส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใด การสอบของ o-net ปีนี้ก็จะเป็นเครื่องยืนยันในการเรียนรู้และผลการสอบของเราได้นะครับ ก็หวังว่าพวกเราชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 คงจะให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2564 นี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

เนื้อหาโดย นายสุทธิ สุวรรณปาลLeave a Comment