สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

จันท์ ๑ เกษียณ เกษมสันต์ 2564

สพป.จันทบุรี เขต 1

จัดทำเว็ปไซต์ทำเนียบครูเกษียณขึ้น โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลครั้งแรกในปี 2564

ชื่อเว็ปไซต์ข้อมูลผู้เกษียณจะแบ่งเป็นกลุ่มอำเภอ


และนี่คือวีดีโอรายชื่อผู้เกษียณปี 2564


Leave a Comment