สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ. สพป. จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมีรอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 และบุคลากรเข้าร่วมการอบรม โดยมีนายฉลอง สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต1 และนางชุติกาญจน์ พูนชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นวิทยากร

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ. สพป. จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 และบุคลากรเข้าร่วมการอบรมนายฉลอง สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต1 เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการควบคุมภายใน


นางชุติกาญจน์ พูนชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการบริหารความเสี่ยง
บุคลากรร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและรับของรางวัล

Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

IMG
บทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


IMG
ภาวิณี กาฬบุตร


IMG