สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประกาศผลการคัดเลือก สพท. สถานศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือฯ และครูต้นแบบฯ ทักษะชีวิต ประจำปี 64 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

โดย นิพิท มหาชัย - 7 กันยายน 2564


ประกาศผลการประเมินคัดเลือก 

ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
ประจำปี 2564


  • สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

           - ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
                   โรงเรียนบ้านคลองครก  : เกียรติบัตรระดับทอง

           - ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
                   โรงเรียนบ้านช่องกะพัด : เกียรติบัตรระดับทองแดง

  • ครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

           - ครูต้นแบบฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
                   นางสาวกษมา ศรีศัมภุวงศ์    ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ : เกียรติบัตรระดับทองแดง

           - ครูต้นแบบฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
                   นางสาวนรมน ขันตี    ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ : เกียรติบัตรระดับทอง

Leave a Comment

IMG
บทความโดย นิพิท มหาชัย


IMG
นิพิท มหาชัย

บทความอื่นของ นิพิท
IMG