สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การใช้งานระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย นิพิท มหาชัย - 18 สิงหาคม 2564

สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


          วันที่ 17 สิงหาคม2564 เวลา 08.30 น. สพป.จันทบุรี เขต 1 โดยนายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การใช้งานระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รูปแบบ Online ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย น.ส.สมพร อุระเกตุ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 80 โรงเรียน รวมจำนวน 100 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไปในอนาคต ให้เกิดความชำนาญและพัฒนาวิธีการเทคนิคการคัดกรอง การเยี่ยมบ้าน การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก น.ส.พรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทนาราม นางลีลาวดี คชาบาล และ น.ส.สุพรรษา โพธิมณี ครูโรงเรียนวัดจันทนาราม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศฯ ที่กำหนดใช้งานในเร็วๆ นี้

 -----------------------------------------------------------

Leave a Comment

IMG
บทความโดย นิพิท มหาชัย


IMG
นิพิท มหาชัย

บทความอื่นของ นิพิท
IMG