สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     โรงเรียนสฤษดิเดช  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Leave a Comment

IMG
บทความโดย สมพร อุระเกตุ


IMG
สมพร อุระเกตุ
IMG