สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2564คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 Download


ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 Download


ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 Download


ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 Download


ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 Download


ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 Download

Leave a Comment

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง
IMG