สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

โรงเรียนเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด

โดย พรณรงค์ ทรัพย์คง - 24 มิถุนายน 2564 - อ่าน 672 ครั้ง

สื่อการเรียนการสอนแนทางการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ภายในโรงเรียน

ด้วยมูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี จัดทำสื่อการสอนเพื่อนำเสนอแนวทางการป้องกันโควิด-19 และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนผ่านวิดีโอแอนิเมชัน โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการและป้องกันไวรัสโคโรนาของนักเรียน และพื้นที่ภายในโรงเรียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กในระดับประถมศึกษา ซึ่งนอกจากเด็ก ๆ จะเพลิดเพลินกับแอนิเมชันแล้ว ยังได้รับความรู้และแนวทางการรับมือกับไวรัสโคโรนาอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ "โรงเรียนเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด-19" ประกอบด้วยวิดีโอแอนิเมชัน จำนวน ๗ ตอน และสื่อการสอนในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน ๑๐ เรื่อง ให้โรงเรียนได้ใช้ติดในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ในห้องเรียน โรงอาหาร สนามกีฬา เพื่อกระตุ้นการรับรู้ สร้างความตระหนัก อาทิเช่น วิธีการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือที่ถูกต้อง การปฏิบัติตัวตามสถานที่ต่าง ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โรงเรียนเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด
ชุดวีดิโอแอนิเมชันและโปสเตอร์เสนอแนวทางในการป้องกัน Covid-19 ภายในโรงเรียน

มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยบูรพา

จัดทำชุดวีดิโอแอนิเมชั่น และโปสเตอร์ เสนอแนวทางในการป้องกัน Covid-19 และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ คุณครู และผู้ปกครองปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

โดยในชุดวีดิโอแอนิเมชัน มีทั้งหมด 7 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 แนะนำโควิด "มันมาแล้ว เจ้าโควิดตัวร้าย"
ตอนที่ 2 กิจวัตรจากบ้านไปโรงเรียน "ไปโรงเรียนกันเถอะ"
ตอนที่ 3 การปฏิบัติของครู และผู้ปกครอง "อยู่บ้านต้องทำอะไรบ้างนะ"
ตอนที่ 4 การปฏิบัติตัวในพื้นที่กว้าง สนามกีฬา เครื่องเล่น "จะออกไปเล่นข้างนอก ต้องทำยังไงดีนะ"
ตอนที่ 5 การปฏิบัติตัวในพื้นที่ห้อง ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด "อยู่ในห้อง...ต้องทำไง"
ตอนที่ 6 การล้างมือที่ถูกต้อง "มาล้างมือกันเถอะ" | #เพลงประกอบกิจกรรมล้างมือ​
ตอนที่ 7 FAQ "รวมฮิตคำถามน่ารู้"

 

Leave a Comment

เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG


บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง

บทความอื่นของ พรณรงค์