สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การอบรมเชิงปฎิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ(ในรูปแบบออนไลน์)
ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้ส่งเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ ครูผู้สอนที่จะทำหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในด้านนวัตกรรมการสอน และการทำวิจัยสำหรับพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของตน เพื่อเป็นกำลังในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ตรงตามความต้องการของประเทศต่อไป

Leave a Comment

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง
IMG