สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การประกวดรางวัล (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

การเตรียมผลงานเข้าประกวดรางวัล (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563ปฏิทินกำหนดการ

รหัสรายการประกวด (แก้ไขปีพ.ศ. 2564)

ด้านวิชาการ

ด้านบริหารจัดการ

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน

ลูกจ้างยอดเยี่ยม


เกณฑ์ OBEC 63


คู่มือการประเมิน-OBEC-AWARDS เล่ม 2+แก้ไขเพิ่มเติมLeave a Comment

IMG
บทความโดย ปัทมา พวงสมบัติ


IMG
ปัทมา พวงสมบัติ


บทความที่เกี่ยวข้องIMG