สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567

โดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่ - 27 มิถุนายน 2567 - อ่าน 2272 ครั้ง

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
( หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 )

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. 2567
( หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว7467 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 )

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ปีพ.ศ. 2567
ตำแหน่งว่างจากการลาออกจากราชการและย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่อื่นสำหรับนำมารับย้าย รอบที่ 2
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ปริมาณงานอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
( หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 )

ปฏิทินการดำเนินการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผ่านระบบ TMS : Teacher Matching System ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 2

คู่มือการใช้งานระบบ TMS : Teacher Matching System สำหรับครู

Leave a Comment

ทอดมันเห็ด รร.วัดหนองแหวนฯ

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG


บทความโดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่


IMG
ภาณุวัฒน์ คงอยู่

บทความอื่นของ ภาณุวัฒน์