สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ

โดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่ - 7 มีนาคม 2566 - อ่าน 1807 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ

หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว17 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565


หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5618 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565

Leave a Comment

น้ำสลัดมะละกอ

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG


บทความโดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่


IMG
ภาณุวัฒน์ คงอยู่

บทความอื่นของ ภาณุวัฒน์