สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดจันทบุรี

ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง
รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดจันทบุรี
หลักเกณฑ์ วิธีการ องค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด ในการเปลี่ยนตำแหน่ง
การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดจันทบุรี
แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
คำชี้แจงการขอนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น
มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่ขอประเมิน

Leave a Comment


บทความโดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่


IMG
ภาณุวัฒน์ คงอยู่

บทความอื่นของ ภาณุวัฒน์