สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ ในการคัดเลือกบุคคล
เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

IMG
บทความโดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่


IMG
ภาณุวัฒน์ คงอยู่

บทความอื่นของ ภาณุวัฒน์


IMG