สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ครูไม่พานักเรียนไปทัศนศึกษาในวันหยุด...ต้องยื่นใบลาหรือไม่

โดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่ - 24 กุมภาพันธ์ 2565

ครูไม่พานักเรียนไปทัศนศึกษาในวันหยุด...ต้องยื่นใบลาหรือไม่

Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG
บทความโดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่


IMG
ภาณุวัฒน์ คงอยู่

บทความอื่นของ ภาณุวัฒน์