สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

โดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่ - 9 กรกฏาคม 2564 - อ่าน 360 ครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด


แนวทางดำเนินการจัดการกับการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

Leave a Comment

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ขนาด 1500 ml. , 600 ml. และ 350 ml.

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG


บทความโดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่


IMG
ภาณุวัฒน์ คงอยู่

บทความอื่นของ ภาณุวัฒน์