สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564-2566) ตรวจเยี่ยมข้าราชการครูฯ เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประกาศรับสมุครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประกาศ_ผลรางวัลพระพฤหัสบดี 2564 คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน 2563 ประกาศ_ผลรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 ระเบียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พ.ศ.2564 โรงเรียนเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด

บทความทั่วไป

More News