สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะชีวิตโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย


       โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะชีวิต 
โดยในกิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดตกแต่งผ้าและการจัดดอกไม้ 
จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่องส่งเสริมให้นักเรียนมีกทักษะอาชีพ
และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย นที สุริโย


นที
นที สุริโย


IMG