นิเทศก์ news
Trending Now : ผลสอบ O-NET ป.6/ ม.3 ปีการศึกษา 2564 คู่มือ MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย พิธีมอบรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดจันทบุรี ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ศิลปินจิตอาสาสร้างสีสันให้โรงเรียนบ้านตาเลียว Download คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้&ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน (ภาคเรียนที่ 2) OBEC Content Center การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid - 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สร้างความเข้าใจเรื่องการสอบ O-NET

ข่าวนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาครูและบุคลากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งานส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระบบคลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG

ระบบคลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1