นิเทศก์ news
Trending Now : อบรมการสร้างสื่อวีดีโอการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย 2566 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 การเข้าระบบรายงานการใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรอบหลักสูตรท้องถิ่น สพป.จบ.1 พ.ศ.2562 ฉบับปรับปรุง 2565 สพป.จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามการทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษารางวัล IQA AWARD การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566 การ์ตูน Animation เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร และ สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา

ข่าวนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาครูและบุคลากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งานส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระบบคลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG

ระบบคลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1