นิเทศก์ news
Trending Now : เผยแพร่งานวิจัย คู่มือนิเทศ ศน.ชไมพร ลำพูน เขต 2 เผยแพร่งานวิจัย รูปแบบการสร้างเครือข่ายฯ ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 การใช้ระบบ PISA STYLE ชุดสื่อการเรียนรู้ "Getting Creative with Pororo" พากย์ไทย รายงานผลการนิเทศและติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2564 รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปี การศึกษา 2564 ผลสอบ O-NET ป.6/ ม.3 ปีการศึกษา 2564 พิธีมอบรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดจันทบุรี ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

ข่าวนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาครูและบุคลากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งานส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระบบคลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG

ระบบคลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1