นิเทศก์ news
Trending Now : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566 การ์ตูน Animation เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร และ สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา แนวทางการดำเนินการตำแหน่งศึกษานิเทศก์ PA เผยแพร่งานวิจัย คู่มือนิเทศ ศน.ชไมพร ลำพูน เขต 2 เผยแพร่งานวิจัย รูปแบบการสร้างเครือข่ายฯ ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 การใช้ระบบ PISA STYLE ชุดสื่อการเรียนรู้ "Getting Creative with Pororo" พากย์ไทย รายงานผลการนิเทศและติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2564 รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปี การศึกษา 2564

ข่าวนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาครูและบุคลากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งานส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระบบคลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG

ระบบคลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1