สพป.จันทบุรี เขต 1

ทดลองการทำการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองเจ็กสร้อย


         โรงเรียนบ้านหนองเจ็กสร้อย ได้จัดกิจการทดลองการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อม
ก่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนจริง
เพื่อแก้ใขข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆก่อนทำการสอนออนไลน์


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม


ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย นที สุริโย


นที
นที สุริโย


IMG