สพป.จันทบุรี เขต 1

ปฏิบัติการออกเยี่ยมบ้านของโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563

      

     ปฏิบัติการออกเยี่ยมบ้านของโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563
เพื่อติดตามการเรียนออนไลน์ และดูความพร้อมในการเรียน และความเป็นอยู่ของเด็กๆช่วงปิดภาคเรียน
แจกใบงาน เพื่อทบทวนบทเรียนก่อนการเรียนรู้จริงในช่วงเปิดภาคเรียน แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านกับการให้ข้อมูลต่างๆกับทางคณะครู
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย นที สุริโย


นที
นที สุริโย


IMG