สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. ตำบลเขาวงกต


         เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยขอขอบคุณ 
เจ้าหน้าที่ อ.ส.ม ตำบลเขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ที่ได้นำทรายอะเบท 
มอบให้กับทางโรงเรียนพร้อมทั้งช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง              
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย นที สุริโย


นที
นที สุริโย


IMG