สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองเจ็กสร้อย


                                                โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองเจ็กสร้อย จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
                               โดยมีจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต อาธิเช่น การทำอาหาร การดำรงชีวิตในป่า
                                อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม และการอยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้วย


ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Adisorn Samphaochan, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Ampol Thanyachat และ Somchai Machitta, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย นที สุริโย


นที
นที สุริโย


IMG