สพป.จันทบุรี เขต 1

สวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยสู่ความเป็นเลิศ


      โรงเรียนวัดช้างข้าม (ประชาช้างข้าม) มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยสู่ความเป็นเลิศ โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ
เพื่อฝึกซ้อมการสวดมนต์หมู่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงในทุกๆวัน และมีกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ คือ ทุกวันศุกร์ก่อนกลับบ้านจะมีกิจกรรม
การสวดมนต์ใหญ่พร้อมกันทั้งโรงเรียน โดยแกนนำนักเรียนเป็นผู้นำสวด

ไม่มีคำอธิบาย

นักเรียนโรงเรียนวัดช้างข้ามฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการสวดมนต์หมู่

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดช้างข้ามฯ

ไม่มีคำอธิบาย

ท่านประธานในพิธีเดินทางมาเปิดกิจกรรม

ไม่มีคำอธิบาย

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปนัดดา ริมคีรี


ปนัดดา
ปนัดดา ริมคีรี

บทความอื่นของ ปนัดดาIMG