สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำนักเรียนร่วมลงนามในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค. 63 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ตามเวลาดังต่อไปนี้
- ประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา  09.30 - 10.00 น.
- ประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา  10.00 - 10.30 น.
- ประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา  10.30 - 11.00 น.
- ประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา  13.00 - 13.30 น.
- ประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา  13.30 - 14.00 น.
- ประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา  14.00 - 14.30 น.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


คณะครูโรงเรียนวัดช้างข้ามฯ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปนัดดา ริมคีรี


ปนัดดา
ปนัดดา ริมคีรี

บทความอื่นของ ปนัดดาIMG