สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้ 4 ภาษา สู่มาตรฐานการศึกษาสากล ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก( Active Learning)


โรงเรียนวัดช้างข้ามฯ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้ ภาษา สู่มาตรฐานการศึกษาสากล 
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning)


ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย


 

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปนัดดา ริมคีรี


ปนัดดา
ปนัดดา ริมคีรี

บทความอื่นของ ปนัดดาIMG