สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา ตามความถนัดและความสามารถที่หลากหลายของนักเรียน

        
       พหุปัญญา (Multiple Intelligences) หมายถึง ปัญญาหลากหลายด้านของมนุษย์ ซึ่งเป็นการอธิบายความสามารถของสมองมนุษย์แต่ละคนว่า สามารถแสดงศักยภาพด้านใดออกมาบ้าง เงื่อนไขสำคัญของการสร้างความฉลาดให้เด็กในแต่ละด้านคือ ทำพื้นฐานการเรียนรู้ จดจำ และเข้าใจ ผ่านประสาทสัมผัสที่ครบทั้ง 6 ช่องทาง ทั้งนี้ ผู้ใหญ่จำนวนมากเข้าใจว่า เด็กเรียนรู้ผ่านตา (เห็นภาพ รูปทรง สี ตำแหน่ง ตัวหนังสือ ฯลฯ) กับหู (ได้ยินเสียง รับคลื่น ฯลฯ) เท่านั้น จึงมักสอนลูกๆด้วยการชี้ชวนให้ดู สั่งสอนอบรม (คือพูดให้ฟัง หรือ ปล่อยให้ดูทีวี ดูรายการสารคดี หรืออ่านหนังสือ ฯลฯ) และมักละเลยการจัดประสบการณ์ที่จะให้ได้ครบทั้ง 6 ช่องทาง คือ การดมกลิ่น การรับรส การรับความรู้สึก อุณหภูมิ รับสัมผัสผ่านผิวหนังทุกส่วนทั่วร่างกาย และความรู้ สึกภายใน (ตื่นเต้น ชอบ ไม่ชอบ กลัว วูบวาบ) หากเราจัดประสบการณ์ให้เด็กไม่ครบ การเรียนรู้ก็ขาดวิ่น เสมือนเราแต่งตัวให้เด็กแค่ใส่เสื้อกับกางเกง แต่ขาดรองเท้า ถุงเท้า หมวก ฯลฯ อยากให้ลูกดูสวย น่ารัก เตะตาคนอื่น แต่เราให้ความสนใจเพียงบางเรื่อง ที่เหลือให้ลูกไปคลำทางเอาเอง แล้วเราก็ตั้งความหวังว่าลูกเราจะเก่งเมื่อโตขึ้น พอไปโรงเรียนก็พบว่า ทำไมไม่เก่งอย่างใจเราปรารถนา ก็ส่งไปกวดวิชา ซึ่งก็สายไปแล้ว เพราะเลยเวลาที่สำคัญในชีวิตที่จะปูพื้นฐานแล้ว ไปกวดวิชา ครูกวดวิชาก็สอนได้เฉพาะวิธีทำข้อสอบ ให้สอบเข้าได้ แล้วโตขึ้นจะเป็นอย่างไร ในเมื่อทักษะสำคัญหลายๆด้านไม่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่เล็ก เลยเวลาพัฒนาก็จะซ่อมสร้างใหม่ได้ยาก
      โรงเรียนวัดช้างข้ามฯ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมทักษะและความสามารถที่หลากหลายของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถแสดงศักยภาพในตัวเองออกมาไม่มีคำอธิบาย

การสานทางมะพร้าวของชุมนุมส่งเสริมอาชีพ


ไม่มีคำอธิบาย

การทำขนมของชุมนุมส่งเสริมอาชีพ


ไม่มีคำอธิบาย

นักเรียนจากชุมนุมอนุรักษ์มรดกไทย กำลังแสดงการเป่าขลุ่ย

ไม่มีคำอธิบาย

การแสดงรำกลองยาวร่วมกับปราชญ์ท้องถิ่น

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย


ไม่มีคำอธิบาย

การแสดงนาฏศิลป์ไทย จากชุมนุม To be number 1

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปนัดดา ริมคีรี


ปนัดดา
ปนัดดา ริมคีรี

บทความอื่นของ ปนัดดาIMG