สพป.จันทบุรี เขต 1

มนต์เสียงเพลงไทยลูกทุ่งบันไดสู่ดวงดาว โรงเรียนวัดช้างข้าม (ประชาช้างข้าม)


     โรงเรียนวัดช้างข้าม (ประชาช้างข้าม) มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางทักษะด้านต่างๆ
โดยการจัดกิจกรรมชุมนุมขึ้น ให้นักเรียนได้เลือกตามความสามารถและความถนัดของตนเอง ผ่านการฝึกซ้อมโดยครูผู้เชี่ยวชาญจนทำให้
นักรียนสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างสูงสุดตามช่วงวัยของตนเอง เช่น ชุมนุมอนุรักษ์มรดกไทยส่งเสริมให้นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษในการร้องเพลง สนับสนุนให้มีความกล้าแสดงออกที่ดีงาม ผ่านการประกวดานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รวมถึงแสดง
ความสามารถของตนสู่สาธารณชน
คลิปวิดิโอของนักเรียนโรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ขณะขับร้องเพลง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปนัดดา ริมคีรี


ปนัดดา
ปนัดดา ริมคีรี

บทความอื่นของ ปนัดดาIMG