สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565


กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
****************

          โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ประธานในพิธี นายธีรภัทร  ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับพลาฯ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 

 

        ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น และนักเรียนศิษย์เก่า ร่วมนำพานดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร          ตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมรับพานดอกไม้ธูป เทียน จากนักเรียน

   

   


          นักเรียนมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน ได้แสดงความเคารพรักผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร


กล่องแสดงความคิดเห็น

จัดเรียงเนื้อหาได้สวยงามครับ
บันทึก : 2022-06-30 17:22:49 เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คงบทความโดย วารุณี กิตติเวช


วารุณี
วารุณี กิตติเวช


IMG