สพป.จันทบุรี เขต 1

กรรมการตัดสิน“ภาพยนตร์สั้น” 2563

      ครูสัญญา ศรีคงรักษ์ ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นกรรมการการตัดสินกิจกรรมนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต"ภาพยนตร์สั้น” กิจกรรมโรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สัญญา ศรีคงรักษ์


สัญญา
สัญญา ศรีคงรักษ์


IMG