สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบมาตรฐาน ปี 2563

        คุณครูโรงเรียนบ้านคลองลาวได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดผลประเมินผลผู้เรียนปลายปี ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สัญญา ศรีคงรักษ์


สัญญา
สัญญา ศรีคงรักษ์


IMG