สพป.จันทบุรี เขต 1

สถานีพัฒนาที่ดิน

         เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ดำเนินการโครงการหมอดินน้อย(เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน)ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนเกษตรอินทรีย์(โรงเรียนใหม่) โดยได้อบรมสาธิตการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และการตรวจวิเคราะห์ดินด้วย LDD Test Kit นอกจากนั้นยังสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางเกษตรให้แก่โรงเรียนบ้านคลองลาว หมู่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สัญญา ศรีคงรักษ์


สัญญา
สัญญา ศรีคงรักษ์


IMG