สพป.จันทบุรี เขต 1

อบรม "สื่อภาพยนตร์สั้น"

คณะครูโรงเรียนบ้านคลองลาว ได้รับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสร้างสื่อสร้างสรรค์ด้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สัญญา ศรีคงรักษ์


สัญญา
สัญญา ศรีคงรักษ์


IMG