สพป.จันทบุรี เขต 1

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากร ณ โรงเรียนวัดพลับพลา ฯ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองนายกเทศบาลตำบลพลับพลา หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน และสภานักเรียน ให้การต้อนรับ
 
       

       

       

       

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย วารุณี กิตติเวช


วารุณี
วารุณี กิตติเวช


IMG