สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

          โรงเรียนบ้านคลองลาวได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความเคารพครูอย่างหนึ่ง นับเป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงถึงคุณธรรมภายในจิตใจ คำว่า "ไหว้ครู”ได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก ซึ่งจัดในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๕๐ ปี

   

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สัญญา ศรีคงรักษ์


สัญญา
สัญญา ศรีคงรักษ์


IMG