สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563


โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 
โดยมีสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการจัดทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
และร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หมู ป่า, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย วารุณี กิตติเวช


วารุณี
วารุณี กิตติเวช


IMG