สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา


โรงเรียนบ้านคลองลาวและคณะครูร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สัญญา ศรีคงรักษ์


สัญญา
สัญญา ศรีคงรักษ์


IMG